ТОП Продукти

Потребителски карти за Garmin

12.10.2009

Carmin Custom Maps
Ползване на собствени карти в Oregon, Colorado и Dakota

Въпреки невероятното количество създадени специализирани карти за Garmin GPS приемници, понякога най-добрата налична карта е в хартиен вид под формата на JPG или PDF. Последният бета софтуеър за моделите Colorado, Oregon 200, 300, 400 и 550 и Dakota позволява лесно използване на хартиени карти с ръчните GPS приемници на Garmin. Тази уникална опция позволява на потребителите да комбинират картите на Garmin с геореферирани снимки като картова основа.

Внимание: Моля бъдете отговорни и създавайте на карти за Garmin само от карти, които са безплатни, от публични сървъри, притежавате авторски права или имате разрешение от притежателят на авторското право!

Източник: http://garmin.blogs.com/softwareupdates/trail-tech/