ТОП Продукти

Относно "SonarCharts на Garmin" Beta Charts от Navionics

04.12.2014

Достигна до знанието на Garmin, че Navionics раздава безплатни бета графики преди предварително планираното за 2015 издание на "SonarCharts за Garmin" продуктова гама. Това съдържание е разработено и предложено от Navionics без участието на Garmin, с помощта на инструменти, които не позволяват на Garmin да няма контрол върху изпълнението или функционалната съвместимост на този материал със съществуващи или бъдещи морски продукти на Garmin.
Тъй като сигурното и надеждно обслужване на клиентите е много важно за Garmin, всички нови Garmin Marine картографи няма да имат съвместимост с този продукт. Освен това, съвместимостта с повечето наши картограф, които понастоящем се произвеждат също се отстранява.
Garmin не носи отговорност за всички щети, които могат да са резултат от използването на това съдържание с Garmin картографи, и използването му, може да доведат до анулиране на пълното гаранционно обслижване, което е приложимо във всяка страна.