Партньори

Автомобилни вносители

МИТВАС

Градове:
София
Продукти, които предлага:
Montana™ 600 Moto Bundle
zūmo® 660LM EU

АУТО ИТАЛИЯ

Градове:
Бургас
Варна
Велико Търново
Добрич
Пазарджик
Пловдив
Русе
Сливен
София
Стара Загора
Хасково
Шумен
Ямбол
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU

IND COMMERCE

Градове:
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Кърджали
Пловдив
Русе
София
Стара Загора
Хасково
Ямбол
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU

МОТО ПФОЕ

Градове:
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Габрово
Добрич
Монтана
Пазарджик
Плевен
Пловдив
Русе
Сливен
София
Стара Загора
Хасково
Шумен
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU
nüvi® 3490LMT EU

KIA MOTORS BULGARIA

Градове:
София
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU
nüvi® 3490LMT EU

BULVARIA HOLDING

Градове:
София
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU
nüvi® 3490LMT EU

VOLKSWAGEN ZENTRUM SOFIA

VOLKSWAGEN ZENTRUM SOFIA

Тел.: 02 818 77 05
GSM: 0888 99 63 79

Градове:
София
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU

СОФИЯ АУТО

Градове:
Благоевград
София
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU

АВТОКОМПЛЕКС "СТЕФАНОВ"

Градове:
Пловдив
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU
nüvi® 3490LMT EU

АВТОСВЯТ

АВТОСВЯТ

http://www.avtosviat.bg/

бул."Трети Март"155
Тел. продажби: 0888 414 107
Тел. приемна сервиз: 0888 402 046
Тел. резервни части: 0888 460 688

Градове:
Русе
Продукти, които предлага:
nüvi® 3490LMT EU
nüvi® 3590LMT EU

ВЕНЦИ

ВЕНЦИ

http://www.venci.bg/

Тел.: 066 810 810 
 

Градове:
Велико Търново
Габрово
Продукти, които предлага:
nüvi® 3590LMT EU
nüvi® 3490LMT EU